Employee experience (EX) – er betegnelsen for medarbejderens oplevelse med virksomheden.

Den kan – ligesom gæsterejsen – have mange, mange touch points og kan have positiv eller negativ indflydelse på for eksempel engagement, produktivitet, arbejdsglæde, loyalitet, sygdomsfravær, fastholdelse m.m.

En undersøgelse viser, at virksomheder, som lykkes med at skabe en fantastisk EX, opnår op til 4x højere profit og har 40% lavere medarbejderudskiftning. (Gingras, 2021)

Ifølge EX3-modellen (Systems, 2022) er der 3 nøgleelementer, som skal være på plads for at skabe en god EX:

  • Engagement handler om, at medarbejderen ser sit job som givende, tilfredsstillende og meningsfuldt. Stolthed og glæde ved arbejdet og følelsen af at gøre en forskel giver medarbejderen lyst til at gøre sit bedste og tilmed mere, end det er forventet.

  • Enablement fokuserer på at supportere medarbejderen og give denne værktøjer og kompetencer til at gøre sit arbejde tilfredsstillende. Det betyder, at der skal være de nødvendige ressourcer, træning og processer på plads for at medarbejderen har mulighed for at præstere i sit job.

  • Empowerment handler i høj grad om at medarbejderen får mulighed for at tage ansvar og kender sine rammer og målsætninger. Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderen kan og vil handle hensigtsmæssigt og sørge for, at der er klare rammer og ansvarsfordeling, så alle ved, hvilken råderet, de har.

Hvis man sammenholder denne model med vores research fra tidligere indlæg om struktureret onboarding og medarbejderudvikling, falder den fint i hak i alle 3 dele af modellen.

Engagement: God onboarding giver medarbejderen en grundforståelse af virksomheden. Kultur, mission/vision og værdier er alt sammen, som er med til at danne det overordnede billede og følelsen af meningsfuldhed i jobbet. De tilbyder også tilsammen en be- eller afkræftelse af, at der er et godt match mellem medarbejderen, jobbet og virksomheden. Derudover er punktet udviklingsmuligheder indeholdt i Engagement.

Enablement: Ved at sikre god onboarding, klæder virksomheden sine medarbejdere på til at mestre deres job. ”Jeg tror, det er vigtigt, at der bliver samlet op løbende, så man får rettet op på de fejl, man laver i begyndelsen og dermed udvikler sig til en bedre medarbejder” (Fra medarbejderinterviews, april 2022)

Oplæring, træning og videndeling er alle dele af denne enablement, som hjælper medarbejderen med at kunne bidrage bedst muligt. Når virksomheden investerer i medarbejderens træning og udvikling, fører det til kompetenceløft og bedre ydeevne. Det er tilfredsstillende for medarbejderen at få succes i sin rolle. ” At blive bedre til alt hvad jeg gør. Personlig udvikling er altafgørende”, ” Det er motiverende, at vi hele tiden får lov til at højne vores serviceniveau” (Fra medarbejderinterviews, maj 22)

Empowerment: Onboarding og medarbejderudvikling påvirker ikke direkte medarbejdernes empowerment, men det ser ud til, at de gerne vil tage mere ansvar. På spørgsmålet om, hvad der motiverer dem allermest i deres arbejde, svarer de: ”At jeg kan tage egne beslutninger og har indflydelse på arbejdsrutiner”, ” At bevæge mig frit og at blive vist tillid”, ”Frihed under ansvar” (Fra medarbejderinterviews, april 2022)

Det samme gør sig gældende, hvis man sammenholder undersøgelsen med Daniel Pinks teori om indre og ydre motivation. (Drive, Pink) Ifølge Pink bliver mennesket ikke længere motiveret af ydre påvirkninger som belønninger eller straf i samme grad som før. Derimod er det moderne menneske drevet af indre motivation, som opnås ved at have både mandat og kompetencer til at mestre og udføre et meningsfyldt stykke arbejde. Pink beskriver et eksistentielt menneskeligt behov for forbedring, personlig fremdrift og udvikling. Hans 3 drivere af engagement hedder Purpose, Mastery og Autonomy og er med mindre afvigelser meget lig EX3.

Dog har Pink i forhold til EX3 mere fokus på autonomi og fleksibilitet i arbejdet – en mulighed som særligt Post-Corona har vist sig at blive mere og mere efterspurgt (Ballisager, 2022) Dette kan fx. imødekommes med selvledende teams, mulighed for at arbejde hjemme indimellem, et software, hvor de selv kan vælge vagter eller en 4-dages arbejdsuge.

Hvad får du ud af din indsats? 💪

Som travl arbejdsgiver i en drifttung hverdag, kan det være en udfordring at finde tid, energi og ressourcer til at optimere medarbejderoplevelsen. Men det er en god investering, for gjort rigtigt kan du kan være ret sikker på at opnå:

  • Mere engagerede og produktive medarbejdere

  • Højere kvalitet og kreativitet i arbejdet

  • Bedre Employer Brand og dermed flere kandidater til ledige jobs

  • Mere loyale medarbejdere og dermed lavere medarbejderudskiftning

  • Lavere sygefravær

  • Styrket gæsteoplevelse og – loyalitet

OK – men er alt det ikke bare nogle fine buzz-sætninger? Nix – det er (som alle vores indlæg og artikler) baseret på data og 2 års intensiv research 🔎