“Onboarding er opreklameret – medarbejderne gider alligevel ikke bruge tid på det!”

Tjaaa… det mener nogle. Men når du har læst denne artikel fuld af data og research om emnet – set fra medarbejdernes synsvinkel – mener du sandsynligvis noget andet.

Indrømmet. Der er lidt meget data-nørderi, men bær over med os. Vi synes også mavefornemmelser er vigtige. Men data og research tager pokalen 🏆

I Hospitality Akademiet er vores definition af onboarding: Den proces en ny medarbejder gennemgår – fagligt såvel som socialt og kulturelt – fra ansættelse, til han eller hun anses for at være integreret i organisationen.

Alle virksomheder har fokus på at rekruttere godt og få de rigtige medarbejdere ombord. Målet med onboarding er at hjælpe den nyansatte med at komme godt fra start og fordre både trivsel og oplæring i den nye rolle, hvilket fører til højere engagement, effektivitet og bedre fastholdelse. (Bauer, SHRM) Derudover er det meget vigtigt, at de hurtigt føler et tilhørsforhold og får et godt forhold til kollegerne. (Ballisager, 2022)

Du har sikkert hørt de famøse ord fra Oscar Wilde:

Alligevel viser en undersøgelse fra Gallup, at kun 12% af de adspurgte medarbejdere var tilfredse med deres onboardingproces. Og Forbes har påvist, at op til 20% nyansatte stopper i løbet af de første 45 dage.

For at belyse situationen i vores branche i Danmark, lavede vi i maj 2022 en undersøgelse af, hvordan medarbejdere i hotel, konference og restaurant oplevede deres onboardingproces. Svimlende 71% mener, at der er plads til forbedring, og hele 58% var enten Lidt utilfreds eller Meget utilfreds. Av for dælen…

For at få et indblik i, hvad medarbejderne selv vægter i et onboardingforløb, blev de spurgt, dels hvad der var en del af deres egen onboarding og dels, hvad de mener, er vigtigt for en struktureret og effektiv onboarding. Se de 9 højst vægtede punkter nedenfor og den markante forskel mellem det opnåede og det ønskede niveau:

Det næste røde flag var, at hele 40% vurderer, at deres onboarding slet ikke var struktureret. – og der ses en tydelig sammenhæng mellem strukturen af og tilfredsheden med onboardingen:

Samtlige medarbejdere, som fik en meget struktureret onboarding, var meget tilfredse med forløbet. Ved en lidt struktureret onboarding er tilfredsheden fordelt over hele spektret, mens den for kategorien ”Slet ikke struktureret” viser, at hele 39% var utilfredse med forløbet og slet ingen var tilfredse. BUM.

Men hænger det så også sammen med arbejdsglæden? Ja, det tyder det på.

Deltagerne blev spurgt, hvor glade de overordnet er for deres job på en skala fra 1-5 stjerner, hvorefter vi krydstabulerede arbejdsglæde og struktureret onboarding. Resultatet viser en klar tendens til, at de medarbejdere, som fik en struktureret onboarding, er gladere for deres job.

Dette underbygges af data fra en anden undersøgelse, der viser at medarbejdere, som har oplevet en effektiv onboarding havde hele 30x højere tendens til at være meget tilfredse med deres job. (Peterson, 2022)

Samme tendens viser sig endog endnu tydeligere i foldet mellem struktureret onboarding, og hvorvidt medarbejderen regner med at være i sin nuværende virksomhed om 3 år.

80% af de medarbejderne, som oplevede en meget struktureret onboarding forventer at være i deres nuværende virksomhed om 3 år, hvorimod de røde felter taler deres eget sprog….

Struktureret onboarding er altså også et vigtigt parameter i fastholdelsen.

Adskillige andre undersøgelser viser da også, at onboarding er et vigtigt parameter i fastholdelsen af medarbejdere og kan øge fastholdelsen af nyansatte med op til 82% (Glassdoor), og at omkring 69% af medarbejdere, som har oplevet en rigtig god onboarding, er tilbøjelige til at blive i virksomheden i mindst 3 år. (Formstack)

En gennemarbejdet og struktureret onboardingproces er med andre ord tvingende nødvendigt for at tiltrække, udvikle og fastholde glade og engagerede medarbejdere.